Annulering

Als u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan de praktijk kenbaar te maken (bij afwezigheid door ziekte mag het op de dag zelf). Bij afzegging binnen 24 uur of verzuimen van de afspraak, zal de geplande tijd aan u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.