Niet nagekomen afspraak

Het niet (op tijd) afzeggen van uw afspraak kost geld

Als u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail aan de praktijk kenbaar te maken (bij afwezigheid door ziekte mag het op de dag zelf). Bij afzegging binnen 24 uur of wanneer u zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, zullen de kosten voor de ingeplande tijd aan u in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 40 euro en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer u tweemaal niet op een afspraak verschijnt of geen contact opneemt, zal uw dossier worden afgesloten.