Tarieven

Voor voeding- en dieetadviezen die niet vergoed worden door uw zorgverzekering gelden per 1 januari 2024 de volgende tarieven:

Type consult Contacttijd Tarief
Eerste consult (intake) 60 minuten* + 30 min individueel dieetvoorschrift € 120,00
Tweede consult 30 minuten* € 40,00
Vervolgconsult kort 15 minuten* € 20,00
Vervolgconsult lang 30 minuten* € 40,00
Telefonisch/email consult 15 minuten € 20,00
Weegconsult (incl. vetmeting) 15 minuten € 20,00
Toeslag huisbezoek € 20,00

* Het streven is om het consult zoveel mogelijk binnen de contacttijd te laten plaatsvinden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hoeveel u te vertellen en te vragen heeft, kan het echter voorkomen dat het consult uitloopt en de kosten hoger uitvallen dan hierboven staat aangegeven.

Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen tarieven. Als u een verwijzing heeft en de consulten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden ingediend, kunnen bovenstaande bedragen afwijken.