Behandeling

De opbouw van de behandeling is als volgt:

Intakegesprek (contacttijd: 60 minuten) (+ 30 minuten individueel dieetvoorschrift)
Tijdens het eerste consult maken we kennis en wordt gevraagd naar uw eetgewoonten, beweegpatroon, klachten, medische factoren en andere persoonlijke omstandigheden. Na deze inventarisatie deel ik mijn bevindingen en hoe uw klachten en voeding in relatie staan met uw gezondheid en/of ziektebeeld. Ook krijgt u informatie mee op papier waarmee u thuis en in de supermarkt aan de slag kunt. Indien nodig wordt er een voorbeelddagmenu opgesteld, die naderhand wordt uitgewerkt en u wordt toegezonden. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Daarnaast worden uw gewicht, buikomvang, vetpercentage en spiermassa gemeten. Aan het einde van het eerste consult wordt besproken of een vervolgconsult wenselijk is en wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

Tweede consult (contacttijd: 30 minuten)
Tijdens het tweede consult wordt terug gekeken op de voorgaande weken. Er wordt besproken wat er in het toepassen van het voedingsadvies goed is gegaan en wat minder goed. Vervolgens wordt er gekeken hoe u deze punten kunt verbeteren en worden actiepunten opgesteld voor de volgende keer. Daarnaast wordt u tijdens elk consult opnieuw gewogen en gemeten.

Vervolgconsult (contacttijd: 15 – 30 minuten)
Het aantal en de duur van de consulten is afhankelijk van uw specifieke situatie en persoonlijke wensen. Tijdens de vervolgconsulten wordt met u besproken wat er goed gaat en minder goed en wordt er samen naar oplossingen gezocht. U kunt zolang u wilt of zolang als nodig is op vervolgconsult komen, ook als stok achter de deur. De duur tussen de vervolgconsulten zal in overleg plaatsvinden.

Contacttijd en individueel dieetvoorschrift
De eerste tijd tussen haakjes hierboven is de contacttijd. Dit is de behandeltijd waarbij u in de praktijk aanwezig bent en er persoonlijk contact plaatsvindt. Naast deze tijd, wordt er ook tijd berekend voor het samenstellen van het persoonlijke advies, een voedingsberekening, uitwerken voorbeelddagmenu en aanvraag dieetpreparaten. Deze zaken vallen onder het individuele dieetvoorschrift, waar u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig bent. Vanaf januari 2019 worden de zaken die onder het individueel dieetvoorschrift vallen, apart bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.