Rapportage naar de verwijzer

Aan het begin en aan het einde van uw behandeling, ontvangt de verwijzer of uw huisarts een schriftelijke rapportage. Hiervoor zal voordat het intakegesprek plaatsvindt schriftelijk om uw toestemming worden gevraagd. De diëtist heeft een beroepsgeheim, wat betekent dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt.