Rapportage naar de verwijzer

Aan het begin en aan het einde van uw behandeling ontvangt de verwijzer of uw huisarts, indien u daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, een schriftelijke rapportage. De diëtist heeft een beroepsgeheim, wat betekent dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt.