Eigen risico

In 2020 geldt er voor iedere verzekerde boven de 18 jaar een verplicht eigen risico van €385 euro. Hieronder valt de eerste 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Dit is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wanneer u uw eigen risico al volledig heeft besteed aan andere zorg, wordt de dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoedt door uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, zult u de dieetadvisering tot het maximale bedrag van uw eigen risico eerst zelf moeten betalen.

Het eigen risico is niet van toepassing:
– Voor kinderen onder de 18 jaar;
Voor mensen die behandeld worden vanuit de ketenzorg;
– Bij behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Om voor vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking te komen, is het echter van belang eerst de 3 uur uit de basisverzekering te gebruiken.