Bij milde hypertensie is leefstijl aanpassen effectiever dan medicijnen

Bij milde hypertensie (140/90 tot 159/99 mm Hg) zijn medicijnen niet erg zinvol, laat een Britse studie in British Medical Journal zien. Er blijkt geen significant verschil in sterfte tussen mensen die wel en geen antihypertensiva gebruiken. Bovendien hebben de medicijnen soms vervelende bijwerkingen, zoals een te lage bloeddruk.

Methode

De onderzoekers deden een retrospectieve longitudinale studie onder ruim 38.000 proefpersonen met milde hypertensie (gemiddelde leeftijd 55 jaar). De onderzoeksgroep bestond uit 2 subgroepen: personen die wel en geen antihypertensiva kregen. De follow-up was 5,8 jaar. Mensen met andere cardiovasculaire risicofactoren of hart- en vaatziekten werden uitgesloten. Er bleek geen significant verschil in sterfte of het optreden van hart- en vaatziekten tussen de 2 subgroepen. Wel werden er bijwerkingen van de medicatie gevonden, zoals flauwvallen en een lage bloeddruk.

Protocol

In Groot-Brittannië geldt (net zoals in Nederland) het protocol dat leefstijladvies de eerste behandeloptie is bij milde hypertensie. Dit advies lijkt zinvol en brengt bovendien geen negatieve bijwerkingen van de medicatie met zich mee. Milde hypertensie behandelen met medicatie heeft geen zin. Het is wél aan te raden om bij hypertensie alle mogelijk andere cardiovasculaire risicofactoren in kaart te brengen, aldus de auteurs.