40 procent van uren van eerstelijnsdiëtist is onbetaald

Van een werkdag van een eerstelijnsdiëtist van 8 uur zijn 3,3 uren niet-declarabel. Dat blijkt uit tijdbestedingsonderzoek onder 344 diëtisten van 314 diëtistenpraktijken, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Patiëntgebonden uren

Een eerstelijnsdiëtist besteedt 70 procent van de totale werktijd aan patiëntgerelateerde werkzaamheden. Hiervan kan 15 procent vanaf 2019 niet meer bij de zorgverzekering gedeclareerd worden. Het gaat om de indirecte uren: werkzaamheden die voorafgaand of na een gesprek met een cliënt moeten worden gedaan, zoals het dossier bijwerken, het berekenen van de voeding en overleg met andere professionals.

Scholing en administratie

Daarnaast gaat 9 procent van de werktijd op aan vakinhoudelijke activiteiten zoals scholing en netwerkoverleg. Aan boekhouding, website, social media, werkoverleg en andere organisatorische en administratieve taken besteedt een eerstelijnsdiëtist gemiddeld 6 procent van de werktijd. De overige 15 procent van de werktijd gaat op aan het beantwoorden van vragen en werkgerelateerde reistijd. In totaal is 40 procent van de uren van een eerstelijns diëtist niet declarabel.

Ontoereikend tarief

Het tarief van de zorgverzekeraars voor diëtetische hulp is volgens de NVD niet genoeg om alle kosten te vergoeden om een praktijk te voeren en een redelijk salaris over te houden. Uit eerder kostprijsonderzoek van de NVD blijkt dat veel eerstelijnsdiëtisten daarom geen pensioen opbouwen en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten.

Infographic

De belangrijkste resultaten van het tijdbestedingsonderzoek, dat in maart en april 2019 is uitgevoerd, staan in een infographic. De NVD gaat de resultaten onder de aandacht brengen bij zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), overheid, relevante patiënt-verenigingen en de koepel van zorgverzekeraars.

Bron: NVD