Demonstratie eerstelijnsparamedici “ZorgenZonderZorgen”

Woensdagochtend 3 juli kwamen bijna 1000 paramedici, waaronder circa 150 diëtisten, bijeen in Den Haag om actie te voeren voor goede zorg in de eerste lijn. Na een demonstratiemars nam een delegatie van Tweede Kamerleden de eisen van de paramedici in ontvangst. Ook kregen de Kamerleden een kruiwagen vol evidence voor de kosteneffectiviteit van de bestaande paramedische zorg.

Actiegroep Paramedie

De actie werd georganiseerd door “Actiegroep Paramedie”, een gezamenlijke actiegroep van diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. Hun achterban bestaat uit bijna 20.000 zorgprofessionals. De Actiegroep voert actie tegen de knellende bepalingen in de zorgcontracten met de zorgverzekeraars en het lage behandeltarief in de eerste lijn. Deze tarieven zijn al meer dan 10 jaar niet verhoogd, terwijl de kosten toenemen. Steeds meer zorgverleners stappen om die reden uit de eerste lijn.

Drie eisen

De Actiegroep vraagt de politiek om op 3 punten actie te ondernemen:

1.    Geef de paramedicus meer ruimte om zelf beslissingen te nemen over de behandeling

2.    Geef de paramedicus minder administratieve druk en ontregel de zorg

3.    Geef de paramedici een passend, kostendekkend tarief.

De actie ging vooraf aan de vergadering van de Tweede Kamer over de eerstelijnszorg.