Nutripharma nieuws

Nieuwe regering wil suikertaks en afschaffing BTW op groente en fruit

VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die samen een nieuw kabinet vormen, willen bindende afspraken met de industrie maken over gezondere voedingsmiddelen. Op termijn willen ze een suikerbelasting invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0 procent verlagen. Dat schrijven ze in het “Coalitieakkoord 2021-2025”.

Gezonde leefstijl

De nieuwe regering wil meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. De nadruk ligt daarbij op sport, voeding en bewegen en het doel is een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd. Dit vraagt volgens de coalitie een brede aanpak, met stimuleren van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Verder wil de nieuwe regering ook meer investeren in onderzoek naar en de aanpak van obesitas, zowel bij volwassenen als kinderen. Tenslotte wordt de accijns op tabak verhoogd.

Duurzame voeding

In het coalitieakkoord is ook aandacht voor een duurzame voeding. Zo wil de nieuwe regering, in overleg met onder meer boeren en maatschappelijke organisaties, een convenant sluiten over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij. Van supermarkten verwacht de nieuwe coalitie transparantie over de wijze waarop hun gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt. Dat betekent onder meer een duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren. Ook gaat de nieuwe regering onderzoeken hoe consumenten kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Om bewuste keuzes te stimuleren komt er een herkomstetiket voor in Nederland geproduceerd voedsel. De overheid zelf wil alleen nog duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel gaan inkopen.

Nog geen wetten

De nieuwe regering heeft dus grote plannen, maar deze plannen uit het regeerakkoord zijn nog geen wetten. Een nieuw kabinet kan tijdens de regeerperiode wel voorstellen doen voor nieuwe wetten, maar die moeten dan nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe regering wil suikertaks en afschaffing BTW op groente en fruit