Nutripharma nieuws

Overgewicht en obesitas kosten 79 miljard per jaar

Overgewicht en obesitas kosten 79 miljard per jaar

De totale kosten van overgewicht en obesitas in Nederland bedragen jaarlijks bijna 11.500 euro per volwassene met overgewicht of obesitas. Dit betekent een kostenpost voor ons land van ruim 79 miljard euro per jaar. Dat hebben onderzoekers van Maastricht University en Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) berekend op basis van “real life” gegevens van 97 volwassenen met overgewicht of obesitas. De kosten blijken veel verder te gaan dan alleen gezondheidszorgkosten.

Drie kostenposten

Voor het eerst zijn de kosten van overgewicht en obesitas in Nederland niet geschat, maar echt berekend. De resultaten zijn gepubliceerd in BMC Public Health. De onderzoekers hebben 3 verschillende soorten kosten berekend op basis van de gegevens van de deelnemers. Allereerst waren dat kosten voor gezondheidszorg, zoals consulten bij huisarts, diëtist, psycholoog, medicijngebruik of een bariatrische operatie. De tweede post bestond uit kosten voor de patiënt en familie, bijvoorbeeld voor aangepaste kleding en pogingen om af te vallen. De derde kostenpost bestond uit een verminderde productiviteit in het arbeidsproces, bijvoorbeeld omdat mensen met overgewicht of obesitas vaker en langer ziek zijn.

Verminderde arbeidsproductiviteit

Opvallend genoeg bleken gezondheidszorgkosten met bijna 3.000 euro per jaar niet verantwoordelijk voor de grootste bijdrage in de totale kostenpost. De grootste bijdrage is afkomstig van een verminderde arbeidsproductiviteit. Dit kost de samenleving omgerekend circa 4.500 euro per volwassene met overgewicht of obesitas per jaar. Ook de kosten voor de patiënt en familie zijn met circa 4.000 euro per jaar aanzienlijk.

Obesitas duurder dan overgewicht

Van de deelnemers aan het onderzoek hadden er 45 overgewicht (BMI tussen 25 en 30). Bij 52 deelnemers was sprake van obesitas (BMI hoger dan 30). De totale kosten voor obesitas bleken in het onderzoek hoger dan voor overgewicht. Obesitas kostte in totaal ruim 15.000 euro per persoon per jaar en overgewicht bijna 7.000 euro. Het verschil kwam vooral omdat bij obesitas de kosten voor verminderde arbeidsproductiviteit hoger waren.

Kwaliteit van leven

Het effect van overgewicht en obesitas op de kwaliteit van leven is in het onderzoek ook onderzocht. Terwijl Nederlanders gemiddeld tussen 0,91 en 0,96 scoren op vragenlijsten, lag de score voor mensen met overgewicht of obesitas duidelijk lager: respectievelijk 0,86 en 0,77. Overgewicht en obesitas hebben dus een flinke impact op de kwaliteit van leven. Bij de behandeling moet hiermee rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door een psycholoog te betrekken bij de behandeling.

Meer voorlichting nodig

Volgens de onderzoekers onderstreept deze studie het belang van preventie (voorkomen dat overgewicht ontstaat) en behandeling van overgewicht (voorkomen dat overgewicht overgaat in obesitas) en obesitas (zoveel mogelijk terugdringen naar overgewicht). De huidige benadering van minder eten en meer bewegen als de enige oplossing is volgens hen compleet achterhaald. Ze pleiten voor meer voorlichting over de oorzaken van en bijdragende factoren aan overgewicht en obesitas, zoals leefstijl, medicijngebruik, hormonale en genetische factoren.

Bron: Partnerschap Overgewicht Nederland

Reacties uitgeschakeld voor Overgewicht en obesitas kosten 79 miljard per jaar